นักเขียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกี่ยวกับนักเขียน

ประวัตินักเขียน : ชื่อ นิรณา กล้าหาญ

วันเกิด : 29 พฤษภาคม 2534

อายุ : 32 ปี

สัญชาติ: ไทย เชื้อชาต: ไทย

ศาสนา: พุทธ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงานของนักเขียน : เป็นนักเขียนมานานมากกว่า 10 ปี มีทักษะในการเขียนบทควาทั่วไปได้อย่างหลากหลายแนว  ด้วยผลงานที่ถูกจัดทำขึ้นมาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ความเขี่ยวชาญนักเขียน : บรรณาธิการที่มีฝีมือ เชี่ยวชาญด้านการเขียน และเขียนในรูปแบบเน้นข้อมูลด้านการพนันและการเดิมพันฟุตบอลออนไลน์ มีประสบการณ์มากกว่า 9 ปี สร้างบทความที่แตกต่าง นำนำเสนอบทความที่น่าสนใจ เป็นบุคคลมีความคิดสร้างสรรค์ เป็นบุคคลที่มีความสามารถและนำเสนอในข้อมูลต่างๆ ให้กับบรรณาธิการ แล้วมีความคิดไอเดียที่จะสร้าง Content  ที่มีรูปแบบการเขียนในแนวทางการให้ข้อมูลเชิงลึก เกี่ยวกับพนันออนไลน์

ข้อมูลติดต่อ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน:บรรณาธิการ (dafabet928.com)

ที่อยู่: 135/2 ม.3 ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา

อีเมล: [email protected]

Social: